533bd78376d44_007 kinderen schotel.jpg

Achtergrondinformatie

De volgende websites bieden meer informatie over lezen, mediawijsheid en de bibliotheek.

  • SIOB. De SIOB Bibliotheekmonitor van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) beschrijft de stand van zaken en ontwikkelingen in de openbare bibliotheeksector. Vanaf 2015 valt het SIOB onder de Koninklijke Bibliotheek. 
  • Bibliotheek.nl is dé digitale bibliotheek voor álle Nederlandse burgers. Het lidmaatschap is - als gevolg van de nieuwe Bibliotheekwet - niet meer gekoppeld aan het lidmaatschap van een lokale (fysieke) bibliotheek. Bibliotheek.nl biedt een breed scala van digitale dienstverlening en informatie. Vanaf 2015  valt Bibliotheek.nl onder de Koninklijke Bibliotheek. 
  • Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Stichting Lezen ontwikkelt effectieve methoden en campagnes. 
  • Stichting Lezen & Schrijven heeft als doel om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Lezen & Schrijven ontwikkelt daartoe methoden en materialen die door verschillende partijen in de praktijk gebruikt kunnen worden.
  • CPNB. De Stichting voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek heeft tot doel het lezen van boeken en het boekenbezit te stimuleren. Ze biedt hiervoor tal van promotiecampagnes en materialen.
  • Leesmonitor biedt een overzicht van actuele onderzoeksgegevens over leescultuur, leesbevordering en literatuureducatie. 
  • Mediawijzer.net biedt een breed overzicht van activiteiten en ontwikkelingen gericht op het mediawijzer maken van Nederlandse burgers.
  • Mijnkindonline is het kenniscentrum voor jeugd & media. Het is sinds 2014 onderdeel van Kennisnet, de ICT-kennisorganisatie van het onderwijs. 
  • VNG. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt de nieuwe Bibliotheekwet die door het kabinet aan het parlement is voorgesteld.