De naam Questum

Onze naam is afgeleid van de woorden Question en Queeste. Deze woorden zijn te herleiden tot het Latijnse werkwoord Quaerere, dat zoeken of vragen betekent. 

Onze naam symboliseert dat persoonlijke ontwikkeling niet gaat over het verzamelen van kennis maar om het ontwikkelen van een vragende levenshouding. Open blijven staan voor nieuwe inzichten, vragen blijven stellen bij gegeven antwoorden en nieuwsgierig zoeken naar het onbekende; daar gaat het om. Het hele leven lang.