533bd7af33d41_008 - Lezen ruine.jpg

De nieuwe Bibliotheekwet

Met steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies (IPO) is per 1 januari 2015 de nieuwe Bibliotheekwet ingegaan. Deze regelt vooral de organisatie van de landelijke digitale bibliotheek.

Het kabinet wil hiermee digitaal lezen bevorderen. Alle inwoners van Nederland kunnen straks gebruik maken van deze service. Zij hoeven hiervoor geen lid meer te zijn van een (lokale) fysieke bibliotheek. De landelijke digitale bibliotheek wordt uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek en bekostigd door het ministerie van OCW. Voor deze bekostiging wordt structureel een bedrag aan het gemeentefonds onttrokken.

De verantwoordelijkheid voor de lokale bibliotheek blijft bij de gemeente.  Deze krijgt echter een grote vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze de lokale bibliotheekfuncties worden uitgevoerd.  De minister schrijft “..dat niet het behoud van structuren, maar het aanbieden van maatschappelijk gewenste functies centraal staat.”

Questum brochure