533bd72f61c32_004 - man bibliotheek.jpg

De Openbare Bibliotheek

De Openbare Bibliotheek heeft sinds begin twintigste eeuw op succesvolle wijze de persoonlijke ontwikkeling van burgers gefaciliteerd. Als gevolg van maatschappelijke, technologisch en economische ontwikkelingen staat het instituut Openbare Bibliotheek echter onder zeer zware druk.

Informatie is niet meer schaars. Digitale content wordt overal en altijd aangeboden, onder andere via de landelijke digitale bibliotheek. Het gebruik van de fysieke bibliotheek neemt sinds eind jaren '90 structureel af. Het aantal uitleningen aan volwassenen is al met 50% afgenomen en zal blijven dalen. De maatschappelijke kosten van een uitlening worden hierdoor hoger dan de kostprijs voor de aanschaf van een (gebruikt) boek. Het huidige bestel is onhoudbaar. Vestigingen zullen sluiten. Een instituut dreigt te verdwijnen. 


Questum onderschrijft de doelstelling van de Openbare Bibliotheek; het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van burgers. Wij zien goede perspectieven om de functies van de bibliotheek te behouden en zelfs te versterken. Dit vergt dan wel een fundamenteel andere aanpak. Daarbij staat niet de organisatie of het gebouw centraal maar de maatschappelijke meerwaarde. Als we oude vormen durven los te laten, ontstaan nieuwe kansen.

Questum ontwikkelt innovatieve dienstverlening voor taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. In de uitvoering werken wij nauw samen met lokale partijen. Wij zien mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit, versterking van het innovatief vermogen en verlaging van de kosten. Questum begeleidt gemeenten, bibliotheken en scholen bij de transitie naar deze nieuwe manieren van werken.

Onze aanpak sluit aan bij de nieuwe Bibliotheekwet die per 2015 in werking is getreden. Deze geeft gemeenten veel ruimte om zelf te bepalen hoe invulling wordt gegeven aan de functies van de bibliotheek.