533bd72f61c32_004 - man bibliotheek.jpg

Een maatschappelijke bibliotheek

Een professionele uitleenbibliotheek is, gezien het snel teruglopend gebruik en de hoge vaste kosten, uiteindelijk niet houdbaar. Op tal van plekken waar de bibliotheekvestigingen worden gesloten, ontstaan spontaan initiatieven van burgers die gezamenlijk een alternatieve bibliotheekvoorziening oprichten. De nieuwe bibliotheekwet biedt hiervoor zelfs een wettelijke basis. Questum ondersteunt de introductie van nieuwe modellen voor de roulatie van fysieke boeken. Sociale ruilbibliotheken, ideële boekwinkels en burgerbibliotheken vergen geen of slechts een beperkte gemeentelijke subsidie. Deze modellen spelen in op de eigen kracht van burgers en kunnen - eventueel met steun van professionals - inhoudelijk aangehaakt worden op de ontwikkelingen in het sociale domein. 

Questum brochure