533bd70f61211_003 - pubers.jpg

Mediapedagogiek

Nieuwe media leiden tot nieuwe vragen. Veel leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ook ouders worstelen dagelijks met de effecten van nieuwe media op opvoeding en onderwijs. Er is onvoldoende kennis en ervaring aanwezig over de mogelijkheden, risico´s en lange termijneffecten. 

 

Questum versterkt de expertise van scholen en voorschoolse instellingen op het gebied van taal- en mediapedagogiek. We zorgen ook dat ouders ondersteund worden bij opvoedingsvragen rondom taal, lezen en media. 

 

De versterking van de taal- en mediapedagogische expertise vormt een aanvulling op de bestaande professionalisering van leerkrachten en pedagogische medewerkers. Dit kan via een breed spectrum van activiteiten (advies, coaching, workshops en trainingen). We bieden hiermee tevens een impuls voor de versterking en vernieuwing van het onderwijs en van de voor- en vroegschoolse educatie.

 

Dit programma wordt uitgevoerd in opdracht van gemeenten of het onderwijs en kan een alternatief vormen voor de ondersteuning die traditionele bibliotheekorganisaties aan het onderwijs boden. Deze ondersteuning bestond veelal uit leskisten, leesconsultenten en mediacoaches. Scholen geven aan behoefte te hebben aan een hoger deskundigheidsniveau en willen duidelijker zélf de regie voeren. De door Questum ontwikkelde aanpak speelt hierop in.  

Questum brochure