Partners

Questum kiest voor samenwerking. Vanuit een heldere visie, kiezen we voor samenwerking met landelijke en lokale partners die bij kunnen dragen aan onze ambitie. Deskundig, gedreven en betrokken zijn daarbij de kernwoorden.

 

Books4life
Books4Life exploiteert reeds zeven ideële boekwinkels. Mensen brengen hun gebruikte boeken in grote aantallen naar Books4Life. Via een uitgekiende formule verkoopt Books4Life deze boeken vervolgens tegen aantrekkelijke prijzen. De opbrengsten worden gebruikt ter ondersteuning van goede doelen. De Books4life-formule wordt via Questum geïntroduceerd bij diverse gemeenten. 

 

OnisOnis
Onis werkt in Asten en Someren aan welzijn van mensen. Onis initieert, stimuleert en begeleidt activiteiten en voorzieningen ter bevordering van welzijn in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Vanuit een lokale inbedding bevorderen zij  zelfredzaamheid met minimale inzet van professionele krachten en met maximale inzet van eigen kracht, eigen netwerk en informele zorg.

 

De Ruchte
De Ruchte is het bruisende sociaal culturele hart van Someren en omgeving. Het gebouw is dan ook een ware verzamelplaats van sociaal culturele en maatschappelijke activiteiten.