533bd7d9e538e_010 - lezen helm.jpg

Sociale transformatie

In tijden van bezuiniging en transformatie worden bibliotheekmedewerkers geconfronteerd met grote onzekerheden. Questum draagt op verschillende manieren bij aan een sociale transformatie van de bibliotheek.

Wij sturen op een verlaging van de frictiekosten en beogen tegelijkertijd een nieuw perspectief te creëren voor de betrokken medewerkers. Daarbij kijken we onder andere naar het onderwijs. De voorspelde tekorten aan onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en de recente investeringen van het kabinet, bieden kansen die aansluiten op de competenties en drijfveren van veel bibliotheekmedewerkers.