533bd7650e536_006 - voorlezen snelweg.jpg

Taal, media & educatie

De beheersing van taal, de vaardigheid om te lezen en het vermogen om kritisch na te denken zijn essentiële menselijke capaciteiten. Het belang van deze vermogens kan niet worden overschat.

Het ontwikkelen van vaardigheid in het technisch lezen (woordenschat, grammatica), begrijpend lezen en literair lezen gaan samen op. Deze taalvaardigheden vormen de basis van weer andere vermogens als logisch redeneren, analytisch en conceptueel denken. Een goede taalbeheersing is een basisvoorwaarde voor sociale en economische zelfredzaamheid. Ook een bewuste reflectie op het eigen ik en op de wereld (autonomie) staat of valt met een goede taalontwikkeling. Literair lezen draagt bij aan de ontwikkeling van verbeeldingskracht, stijlgevoel, cultuurhistorisch bewustzijn en empathie. Al deze vermogens zijn onlosmakelijk verbonden met onze open democratische cultuur en pluriforme sociale orde.

De opkomst van nieuwe media hebben de noodzaak vergroot om je als persoon zelfstandig te positioneren ten opzichte van de informatie die om en over je heen golft. De tijd dat autoriteiten bepaalden wat waar, mooi en juist was, ligt achter ons. De mogelijkheden van de 'nieuwe wereld' zijn immens maar er zijn ook serieuze risico's. Het concept mediawijsheid verwijst naar de benodigde kennis, vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te kunnen doen in de wereld van vandaag en morgen die fundamenteel gemedialiseerd is.

Het belang van mediawijsheid komt voort uit de informatierevolutie. Het versterken van information literacy en andere 21st century skills zijn de nieuwe ambities in het onderwijs. Tegelijkertijd is mediawijsheid ook een klassiek ideaal dat in het verleden werd aangeduid als Bildung of educatie. Het versterken van het kritisch denken vanuit een sterk zelfbesef heeft een zeer lange traditie.