533bd6f6e7ed4_002 - kind klimmen.jpg

Zelforganisatie en burgerschap

Het ideaal van de verzorgingsstaat, waarin burgers verzorgd werden door allerlei professionele instituties, ligt definitief achter ons.  We vertrouwen weer op de eigen kracht en het zelforganiserend vermogen van burgers. Ook in het onderwijs wordt het accent sterker gelegd op zelfsturend en het samenwerkend vermogen van leerlingen.

De participatiesamenleving is niet alleen een feit maar ook een ambitie. Instituties worden vervangen door netwerken. Delen komt in de plaats van hebben. We beseffen dat we zelfs mensen in een kwetsbare positie, kunnen aanspreken op hun mogelijkheden, mits we de benodigde ondersteuning verzekeren.

Dit hernieuwde vertrouwen in de mogelijkheden van individuen geeft richting aan de ontwikkeling van onze samenleving; een vrije samenleving van mensen die gezamenlijk vorm en inhoud geven aan hun toekomst.